شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • شعار سال 2024 سازمان جهانی هواشناسی : خط مقدم اقدام اقلیمی
  • جهش تولید با مشارکت مردم
1402/08/16

بازدید مدیر کل هواشناسی استان از ادارات هواشناسی شهرستان های هشتگرد و طالقان

مدیر کل هواشناسی استان البرز به منظور بررسی عملکرد تجهیزات و ادوات فنی ایستگاه های هواشناسی از ایستگاه های هواشناسی شهرستان های هشتگرد و طالقان بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان البرز ؛ روز سه شنبه 1402/08/16 ، آرش بهارونداحمدی مدیر کل هواشناسی استان به منظور بررسی عملکرد تجهیزات و ادوات فنی ایستگاه های هواشناسی و دیدار و گفتگو با کارکنان جهت بررسی مشکلات و نقاط قوت و ضعف ادارات تابعه از هواشناسی شهرستان های هشتگرد و طالقان بازدید کرد .