شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • تلفن هواگوی خودکار 34091762-026 به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم عزيز مي باشد.
  • نام گذاری سال 1401: تولید دانش بنیان ، اشتغال آفرین
  • شعار سال 2022 سازمان جهانی هواشناسی: هشدار سریع و اقدام سریع
1401/06/17

برگزاری جلسه کمیته منابع انسانی

به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان البرز ؛ روز پنج شنبه 17 شهریور 1401 ،  جلسه کمیته سرمایه انسانی هواشناسی استان با حضور آرش بهارونداحمدی و اعضا کمیته با محوریت بررسی درخواستهای همکاران در محل سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.