شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • شعار سال 2024 سازمان جهانی هواشناسی : خط مقدم اقدام اقلیمی
  • جهش تولید با مشارکت مردم

مدیران ادارات و ایستگاه ها

« مسئولین اداره کل هواشناسی استان البرز »
 
1-Baharvand-(1).png
مدیر کل : آرش بهارونداحمدی

شماره تماس : 02636792305 – 02636792310
 
سرپرست معاونت فنی ، شبکه دیدبانی
و مدیریت بحران :
آقای تورج جدیدی دورباش

شماره تماس : 36792310-026 داخلی 113
 
2-jadidi-(2).png
رئیس اداره شبکه پایش :

امیرمنصور قانع

شماره تماس : 32748486-026
 
4-ghane-(1).png
مسئول روابط عمومی :

سهیلا بیات

شماره تماس :  02636792305
8-Bayat-(1).png
کارشناس مسئول الکترونیک و تجهیزات :

محمد سپهوندی

شماره تماس : 36792310-026 داخلی 129

 
6-Sepahvand-(1).png
سرپرست اداره هواشناسی فرودگاه پیام :

محمود حجتی نیکقدم

شماره تماس : 02633266017
 
10-Hojati-(1).png
سرپرست اداره هواشناسی شهرستان طالقان :

میثم پورنقدی

شماره تماس : 02644724949
 
12-Pornaghdi.png
سرپرست معاونت اداره توسعه
و منابع :
ثبوتعلی حقی

شماره تماس : 36791219-026 داخلی 128
 
5-Haghi-(1).png
سرپرست اداره هواشناسی سینوپتیک
تکمیلی کرج :

حامد اسکندری

شماره تماس : 02632756643
 
7-Eskandari-(1).png
کارشناس مسئول هواشناسی همدیدی :

مریم خورشیدی

شماره تماس : 02636792311 داخلی 127
9-Khorshidi-(1).png
رئیس گروه پیش بینی
و صدورآگاهی های جوی:

علیرضا بالالان فرد

شماره تماس :
02636792314
و 02636792310 داخلی 107
3-Fard-(1).jpg
سرپرست اداره هواشناسی
شهرستان هشتگرد :

داوود فضلی

شماره تماس : 0264484268400
11-Fazli-(1).png