شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • تلفن هواگوی خودکار 34091762-026 به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم عزيز مي باشد.
  • نام گذاری سال 1401: تولید دانش بنیان ، اشتغال آفرین
  • شعار سال 2022 سازمان جهانی هواشناسی: هشدار سریع و اقدام سریع

هواگو

 
photo_2022-05-15_10-51-03.jpgتلفن هواگوی خودکار 34091762-026 اداره کل هواشناسی استان البرز
به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم عزيز مي باشد

این شماره 8 رقمی بوده و از خارج از استان نیز آماده اطلاع رسانی پیش بینی و هشدار های مربوط به استان البرز می باشد