شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • سال تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرین
  • هشدار سریع و اقدام سریع
  • تلفن گویای هواشناسی البرز به شماره 134 طی 24 ساعت در خدمت شهروندان گرامی می باشد

گزارش عملکرد اداره کل

  • گزارش عملکرد سال 1400
  • گزارش عملکرد سال 1399


گزارش عملکرد اداره کل هواشناسی استان البرز در سال 1399 [ کلیک نمایید PDF ]