شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • شعار سال 2024 سازمان جهانی هواشناسی : خط مقدم اقدام اقلیمی
  • جهش تولید با مشارکت مردم

گزارش عملکرد اداره کل

  • گزارش عملکرد سال 1400
  • گزارش عملکرد سال 1399
  • گزارش عملکرد سال 1402


گزارش عملکرد اداره کل هواشناسی استان البرز در سال 1399 [ کلیک نمایید PDF ]

info-1399-(1).png

 


 
گزارش عملکرد اداره کل هواشناسی استان البرز در سال 1402 [ کلیک نمایید PDF ]


Infography-1402.jpg