شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • شعار سال 2023 سازمان جهانی هواشناسی : آینده هوا ، اقلیم و آب در گذر نسل ها
  • تلفن گویای هواشناسی البرز به شماره 134 طی 24 ساعت در خدمت شهروندان گرامی می باشد
  • شعار سال 1402 : مهار تورم و رشد تولید

معرفی خدمات

عنوان خدمت

نحوه ارائه زیر خدمت

راهنمای استفاده از زیر خدمت

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت (شناسه زیرخدمت)

ارائه خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی (13011439000)

ارائه گزارشات اقلیم شناسی خشکسالی (13011439100)

غیر حضوری

لینک صفحه راهنمای خدمت

لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

  ارائه گزارشات اقلیم شناسی (13011439101) غیر حضوری

لینک صفحه راهنمای خدمت

لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

 

پیش بینی هواشناسی آلودگی هوا و گرد و خاک (13011439103)

غیر حضوری

لینک صفحه راهنمای خدمت

لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

 

پیش بینی هواشناسی هوانوردی (13011439104)

غیر حضوری

لینک صفحه راهنمای خدمت

لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

 

پیش بینی هواشناسی کشاورزی (13011439105)

غیر حضوری

لینک صفحه راهنمای خدمت

لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

 

تحلیل داده و ارائه آمار و اطلاعات هواشناسی (13011439106)

غیر حضوری

لینک صفحه راهنمای خدمت

لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

 

پیش بینی هواشناسی جاده ای (13011439107)

غیر حضوری

لینک صفحه راهنمای خدمت

لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم

 

پیش بینی خدمات عامه هواشناسی (13011439109)

غیر حضوری

لینک صفحه راهنمای خدمت

 

لینک زیرخدمت در سامانه ملی خدمات ویژه مردم