شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • سال تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرین
  • هشدار سریع و اقدام سریع
  • تلفن گویای هواشناسی البرز به شماره 134 طی 24 ساعت در خدمت شهروندان گرامی می باشد

نظرسنجی

 
میزان رضایت خود را از پیش بینی هواشناسی گرد و غبار اعلام نمایید
 
14
 
3
 
6
میزان رضایت خود را از پیش بینی هواشناسی عمومی اعلام نمایید
 
11
 
2
 
7

میزان رضایت خود را از پیش بینی هواشناسی هوانوردی اعلام نمایید
 
9
 
3
 
6
میزان رضایت خود را از پیش بینی هواشناسی کشاورزی اعلام نمایید
 
11
 
4
 
7