شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • تلفن هواگوی خودکار 34091762-026 به صورت شبانه روزي آماده ارائه خدمات به عموم مردم عزيز مي باشد.
  • نام گذاری سال 1401: تولید دانش بنیان ، اشتغال آفرین
  • شعار سال 2022 سازمان جهانی هواشناسی: هشدار سریع و اقدام سریع

پیش بینی روزانه

نام شهر وضعیت فعلی دمای فعلی حداکثر دما حداقل دما
آسارا 29 26 9
ديزين پايين 21 23 13
اشتهارد 28 38 16
هشتگرد 26 32 20
كرج 26 33 17
فرودگاه پيام 27 33 19
نظرآباد 27 36 11
طالقان 26 31 14