شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • شعار سال 2024 سازمان جهانی هواشناسی : خط مقدم اقدام اقلیمی
  • جهش تولید با مشارکت مردم

پیش بینی روزانه

نام شهر وضعیت فعلی دمای فعلی حداکثر دما حداقل دما
آسارا 22 35 17
ديزين پايين 21 25 15
اشتهارد 26 42 24
هشتگرد 30 36 23
كرج 32 38 21
کرج-کشاورزي 27 39 20
فرودگاه پيام 29 38 22
مشکین دشت 38 21
نظرآباد 26 40 20
پیست خور 25 30 20
شهرک صنعتی دارویی برکت 33 37 21
شهرستانک 17 32 12
طالقان 31 34 18
زیدشت - طالقان 24 35 18