شخصی سازی
فارسی انتخاب زبان US
  • سال تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرین
  • هشدار سریع و اقدام سریع
  • تلفن گویای هواشناسی البرز به شماره 134 طی 24 ساعت در خدمت شهروندان گرامی می باشد

پیش بینی روزانه

نام شهر وضعیت فعلی دمای فعلی حداکثر دما حداقل دما
آسارا 0 5 -1
ديزين بالا -7 -5 -10
ديزين پايين -3 0 -6
اشتهارد 3 8 2
هشتگرد 2 5 0
كرج 4 9 2
فرودگاه پيام 3 9 2
نظرآباد 4 12 1
طالقان 2 8 -2